Menu

Referater fra bestyrelsesmøder

Gørlev Idrætforening

 Referat af ordinær generalforsamling den 22. februar 2024

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent: Søs Ahlgren.
 2. Valg af stemmetællere: Michael Demant & Tina Jørgensen.
 3. Aflæggelse af beretningen fra:
 4. Formanden: Jesper Sørensen, godkendt (se bilag 1)
 5. Gymnastikafdelingen: Chalotte Juhl, godkendt (se bilag 2)
 6. Fodboldafdelingen: Morten Juhl, godkendt (se bilag3)
 7. Forelæggelse af det reviderede regnskab: Belinda Nielsen, godkendt (se bilag 4)
 8. 4. Fastsættelse af medlemskontingent for fodbold 2024: (Se bilag 5)
  Fastsættelse af medlemskontingent for gymnastik 2024: (se bilag 6)

  Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag: Ingen forslag.

 

 1. Valg af bestyrelse:
 2. Valg af hovedformandlige år: Jesper Sørensen var på valg, modtog genvalg.  
 3. Valg af næstformandulige år: Anne-Marie Heitmann, ikke på valg.
 4. Valg af kasserer ulige år: Linda Nielsen, ikke på valg.
 5. Valg af sekretærlige år: Michael Demant på valg, modtog genvalg.
 6. Valg af repræsentanter til afdelinger (fodbold, gymnastik) hvert år: Charlotte Juhl & Morten Juhl modtog genvalg.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 1 hvert andet år:Tina Jørgensen, på valg. Stopper. Bestyrelsen forslog Per Fris, modtog valget.
  Lasse Hjort, ikke på valg.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelse hvert år: Priya Cecillie Nielsen på valg, stopper.Bestyrelsen forslog Thomas Bang & Sissel Niemann begge modtog valget.
   h. Valg af bilags kontrollant 1 hvert andet år: Jane Nielsen på valg, modtog genvalg. Gerda Nielsen ikke på valg.
  i. Valg af bilags kontrollant suppleant hver år: Pia Eriksen på valg, modtog genvalg.
 9. 7. Uddeling af årets lederpokal: Modtog Belinda Nielsen 2024.
 10. Eventuelt. Ingen.

 

 

Bilag: 1

Kære medlemmer af Gørlev IF.

Det er med stor glæde og stolthed, at jeg præsenterer årets formandsberetning for Gørlev IF. Et år fyldt med aktiviteter, engagement og fællesskab, trods de udfordringer, vi som forening har stået overfor.

Sportslige resultater og aktiviteter:

I løbet af det forgangne år har vores afdelinger præsteret fremragende set ud fra vores målsætning om at være en bredeklub med fokus på det gode sammenhold. Vi har oplevet stor succes på tværs af vores forskellige idrætsgrene, og det vidner om den dedikation og det hårde arbejde, som vores trænere, ledere og ikke mindst vores medlemmer lægger i deres sport.

Udvikling og vækst:

Vi har fokuseret på at udvikle og styrke vores forening. Gennem forskellige initiativer har vi søgt at tiltrække flere medlemmer og frivillige og skabe bedre faciliteter. Det er afgørende for os, at sikre, at Gørlev IF fortsat er et attraktivt sted for alle, der ønsker at dyrke idræt og være en del af et aktivt fællesskab. Selvom vi er oppe imod nogle stærke alternativer, i form af mere stillesiddende aktiviteter.

Tak til frivillige og samarbejdspartnere:

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke alle vores frivillige, der bruger deres tid og energi på at støtte op om vores forening. Uden jer ville vi ikke være, hvor vi er i dag. Derudover vil jeg gerne takke vores samarbejdspartnere og sponsorer for deres støtte og engagement. Uden jeres bidrag ville vi ikke kunne realisere vores ambitioner og mål. Jeg vil også benytte lejligheden til at sende en stor tak til fodboldafdelingen for det store arbejde de har lagt i at skabe et klublokale som er up to date og et rart sted at være.

Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen, for det arbejde de har lagt i vores foreningen.

Afsluttende bemærkninger:

Alt i alt har det været et begivenhedsrigt år for Gørlev IF. Vi har stået over for udfordringer, men vi har også oplevet succeser. Jeg er utrolig stolt af det arbejde, vi har udført sammen, og jeg ser frem til at fortsætte med at udvikle og styrke vores forening i det kommende år.

Tak for jeres dedikation, engagement og støtte til Gørlev IF.

Med sportslige hilsner, Jesper E. Sørensen Formand for Gørlev IF

 

Bilag: 2

Gymnastikformandens beretning den 22-2-2024

Hold da op der er allerede gået et år, det mærkes slet ikke når alt bare kører på skinner.

Vi startede sæsonen ud med 12 hold, men et motionsboksehold for børn der hed fit og frikvater , måtte vi  desværre lukke det ned pga. manglende deltagere. Ellers har alle vores andre hold været meget godt besøgt og alle betalt deres kontingent.

Det er dejligt at se så mange glade gymnaster og instruktører.

Linedanserne sætter stor pris på at de kan være i kirke helsinge forsamlingshus, hvor de kan nyde en kop kaffe og have tid til en lille snak mellem dansene.

Yoga som vi flyttede over på  Gørlev skole, har været en stor  succes, det har givet mere ro og koncentration til udøverne.

Vi har haft lånt to af vores dygtige instruktører ud til fængslet i Jyderup, hvor de gav de indsatte damer noget skøn motion.

Vi har haft to events.  et i september hvor yoga, crossdance samt smil, sved, stram op , stepbænk sørgede for skøn motion i den gode sags tjennesteog de  samlede ind tiil fællesskabetshus i høng  i december havde vi et event de samme hold og dygtige instruktører som havde en dag i gymnastikkens tegn og samlede ind til julemærkehjemmet og samtidig sagde farvel til 2023, og velkommen til 2024

Vi glæder os til vores opvisning som er her den 23-3-2024, hvor vi kan vise forældre og andre pårørende samt andre interesserede, hvor dygtige vi er blevet over vinterren. I år har vi et gæstehold fra kalundborg som er et rulleskøjtehold som også laver noget showdance, det glæder vi os til at se, og en af vores egne hjælpe instruktører er med på holdet så hold godt øje med Malou den 23-3-2024.

En stor tak skal lyde til mine dygtige instruktører, mit udvalg, bestyrelsen, alle andre frivillige, de to store støtteforeninger GIF´s Venner og GIF´s forældreforeningen for jeres støtte. Til hallens personale tusinde tak og til dem jeg måtte have glemt tusinde TAK

Gymnastik formand
Charlotte Juhl

 

Bilag: 3

Fodboldformandens beretning 2024

Fodbold året på ungdomssiden har igen været meget stille, da kun har haft Bold og bevægelse, hvor foråret helt klart har været suverænt og efteråret blev noget mere tomt. Men en stor tak skal lyde til Lotte, Anne-Marie og Marcus for nogle hyggelige lørdag formiddage.

På herre senior siden spillede vi i foråret serie 4b, nedrykningsspil til serie 5, hvor vi undgik nedrykning, så vi stadig skulle spille serie 4 til efteråret. Her spillede vi os i oprykningsspillet som starter til april. Her vil jeg gerne takke Martin og Søren for det kæmpestore stykke arbejde de lægger for dagen samt alle de holdledere der har været inde over holdet.

 På dame siden har vi spillet i serie 1 i både i foråret og efteråret. Hvor vi sluttede på en 3. plads i foråret og også i efteråret.

Vi har stadig de gamle som træner hver onsdag.

Jeg vil gerne slutte af med og takke bestyrelsen, alle trænere, holdledere, alle dem som har hjulpet til i kiosken til kampene. Satu for hendes arbejde med sponsorerne, de to støtteforeninger Vennerne og Forældreforeningen og jeg skulle have glemt nogle så mange tak for hjælpen.   

 

Bilag: 4

Regnskab er på vej

 

Bilag: 5

Kontingent: 2024 fodbold

Børnefodbold      200,00 kr. helår

Kontingent ved tilmelding af DGI hold 200kr halvårligt

Senior 550,00 kr.  forår og efterår

Oldboys og veteraner 75 kr. helår.

Damefodbold betaler i KHI

Trænere 75,00 kr.

Passive medlemmer 75,00 kr.


Bilag: 6

Kontingent 2024 gymnastik

Voksen / Barn                              450 kr./ 40 kr. pr gang

Puslingefræs                                450 kr.

Smil, Sved, step, styrke              450 kr. / 40 kr. pr gang

Forårs fit                                       475kr. / 50kr. pr gang

Crossdance                                   450 kr./ 40 kr. pr gang

Kvik gymnastik                             450 kr.

Raske svende                               450 kr.

Boksning                                       550 kr./ 40 kr. pr gang

2 hold gymnastik                        700 kr.

1 hold gym / 1 boksning            800 kr.

Linedance begynder                   650 kr.

Linedance let øvet                      650 kr.

Linedance 2 hold                        1000 kr.

Linedance 2 hold, 1 gymnastik 1200 kr.

Yoga                                           60 kr. pr gang

____________________________________________________________

Bestyrelsesmøde 29-1-2024

Tilstede: Tina, Michael, Anne-Marie, Belinda, Lasse, Morten, Lotte 
Afbud: Jesper, Priya

-Næstformanden:

Hvem fortsætter i bestyrelsen. Anne-Marie, Charlotte, Morten, Michael, Lasse, Belinda. Tina og Priya stopper.
Efter mødet har Jesper givet udtryk for, at han fortsætter som formand.
Anne-Marie overtager kontakten med ok manden.
Bold og bevægelse lukkes ned da der ikke er nok tilmeldinger.

-Kasserer:
Børneattest, medlem ind berettelse er klaret.
Har ikke kunne bruge e-Boks længe, men virker nu igen.
Regnskab er godkendt

-Fodboldformand:
Klublokalet er godt i gang med renovering. Fået lov af Knud Halmand til at sætte en hovedafbryder inde ved os selv (skal bare have en autoriseret elektriker til at godkende)
Herrer senior er startet op, dame senior starter op 5-2-2024
Møde 1 feb. ang. baner og hvordan ser fremtiden ud med dette. Klar besked ang. Kunststofbanen, hegn omkring banen.
Lavet ønskeseddel ang. mål, net mm
Vi vil spørge om vi kan være behjælpelige ved DM for efterskoler.
Send jeres bud om årets leder

-Gymnastikformand:
Sagt farvel til instruktør og hjælpetræner.
Marietta stadig sygemeldt
Leger med tanken om nyt børnehold
Juletræsfest enigheden 50-års jubilæum i år, mere hjælp til at afvikle det, samt ude i god tid, møde i september måned med en drejebog til hvordan vi gør det.
Reersøhuset bliver måske et betalingssted (Jesper og lotte, morten) har skrevet brev til forvaltningen med spørgsmål til dette.

-Sekretær:
Michael og Satu arbejder stadig på sagen om hegn omkring kunststofbanen. Mangler viden om hvad der skal ske med banen da den er 10 år gammel. Snakket med Caja fra Kommunen som af venter svar fra EU omkring afvikling af baner med gummi granulat.
Frivillige personer noteres i frivillig database, efter hvert arrangement.
Har Gerda være æresmedlem i klubben. Michael tjekker navnen på pokalen.
Omkring en forårsfest, er vi ved være for sent ude, derfor udskyder vi det og tager det op ved næste bestyrelsesmøde. Så i år forsætter vi med en efterårs festen.
Michael indkalder til generalforsamling den 22/2, bestiller lokale

-Lasse: ingen ting

-Tina: hjælpe Super-Brugsen med pinselørdag samt cykel løb.
Michael laver vagtskema 5.30-9.00 og 10.30-14.00

___________________________________________________________________

Referat af bestyrelsesmødet den 27/2-23

Tilstede var: Jesper, Anne-Marie, Belinda, Michael, Tina, Lasse, Lotte og Morten.

 

Jesper:            Dagsorden: En løs snak om hvor vi er og hvad vi gerne vil det        kommende år.
Og så skal vi fordele bestyrelsesopgaverne mellem os.

                          Jesper kigger ind til Åben Hal, og ser hvad der rørsig.

 

Morten:          Herre senior: 25 spiller + 5 nye til træning. Kun et hold er tilmeldt.
Arbejder på at spille nogle træningskampe så alle holdes i kamptræning.

                          Damerne: 20 der træner 3 gange om uden.

                          Et mål: Vil være at kunne starte et ungdomshold næste år, måske et samarbejde med Løve eller/og Hvidebæk.

                          Bevilling til måltavlen er godkendt, fra den 6-10 april må vi grave.

 

Lotte:              Ønske: Gymnastikhold for 6-10 år Hvis vi kan få frivillige til det.
Yoga om formiddagen, Lotte vil høre om det igen
Måske et trampolinhold.
Et nyt spændende hold, ny tænkning.

                          Nyt navn til Bokseholdet?

Tina:                Hjælpe Brugsen 27. maj Pinselørdag, med at grille.
Vi får så sponsoreret alt pølser, brød m.m. til klubben.

                         

                          De nye Frivillige trøjer lægges i plastickasser og opbevares i klublokalet.

                          Kræmmermarked: Morten og Lotte tager en snak med Søren omkring en plan for de frivillige, når de melder sig som hjælper ved kræmmermarked og  angementer i Hallen.

                          Vi var enige om ikke at bruge avisannoncer mere, på grund af de høje priser.
Så fra dags dato bliver al annoncering via Facebook.

                          Søren Thullesen har 25-års jubilæum, der bliver indkøbt en gave.

                          Til Popsi & Krelle mødes alle frivillige 8-8.30 i Hallen
Klubben sørger for salg af mad og vand.

                          Soundboxen er død?

Søs er genvalgt til festudvalget.
Eventuelt holde forårs fest 2024 i stedet.

Vedtaget at holde 4 møder om året, maj, august, november og januar.

__________________________________________________________________

 

Dato: 01-05-2023

 

Dagsorden / Referat

Bestyrelsesmøde I Gørlev IF

 

Mødedeltagere:

Til stede

Fraværende

Delvis Fraværende

Jesper Sørensen

X

 

 

Anne-Marie Heitmann

 

 

X

Belinda Nielsen

X

 

 

Michael Demant

X

 

 

Tina Jørgensen

X

 

 

Lasse Hjort Hansen

X

 

 

Priya Cecillie Nielsen

X

 

 

Lotte Juhl

X

 

 

Morten Juhl

 

 

X

                         

Mødelokalet i Gørlevhallen 01-05-2023 kl. 17:30.

 

Punkt 1.           Godkendelse af referat.

                          Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 2.           Godkendelse af dagsorden.

Der var ingen dagsorden. Men der er lavet aftale om dagsorden fremadrettet. Formanden laver og rundsender dagsordenen inden næste møde.

Punkt 3.           Formanden

Jesper informerede om indkomne forslag et medlem i klubben som ønsker at vi opretter en ny afdeling som skal varetage svømning når svømmehallen er blevet bygget. Det skal der selvfølgelig kigges mere på senere da svømmehallen først står klar i 2026.

Tennisklubben vil bygge en paddelbane hvor der er petanque i dag. De har sendt ansøgning til kommunen, for at få lov til at bruge området. De har ydret ønske om at vi deltager i det. Lasse tager en snak med Christian fra tennisklubben og afdækker mulighederne og økonomien i det.

Punkt 4.           Næstformanden

Vi vil gerne tilbyde fodbold til de mindste hen over vinteren, der skal laves en plan for det, Morten og Jesper laver en plan der fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

 Annemarie spurgte ind til retningslinjer for samarbejdet med Søren Tullesen. Morten og Lotte har endnu ikke haft en snak med ham.

Annemarie ønsker at drosle en smule ned i perioden frem til 01-09-2023. Hvilket bestyrelsen udviste forståelse for.

Der blev foreslået en oprydning i Facebookgruppen frivillige i GIF. Men vi blev enige om at beholde de medlemmer der er. Der sker ikke noget ved at de står der. Jo flere der ser opslagene jo bedre.

Punkt 5.           Kasserer

Der er sket en bogføringsfejl som Belinda retter op på i regnskabet for 2022, det har ingen konsekvens for bundlinjen da det kun handler om at flytte penge fra en konto til en anden. Belinda beskriver hvad hun har gjort og hvorfor, det ligges sammen med regnskabet for 2022 og referatet fra generalforsamlingen 2023 hvor regnskabet blev godkendt.

Løn for bestyrelsesarbejde, der ligger en aftale som gør det muligt at udbetale penge til nogle bestyrelsesmedlemmer. Den skal kigges efter på næste bestyrelsesmøde.

Det blev aftalt at Belinda udbetaler 1500,- til 4 bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 6            Fodboldformand

Morten forventer at måltavlen kommer op så den er klar til næste hjemmekamp.

Der var lidt snak frem og tilbage om samarbejdsaftalen med KHI og Løve. Morten sender Jesper den aftale der ligger på samarbejdet.

Morten foreslog at vi undersøger om bane 3 og grusbanen må bruges til f.eks. fodboldgolf eller andet.

Morten og nogle seniorspillere tog nogle drenge i at køre på knallert på banen. Vi aftalte at Jesper kontakter deres forældre. Morten sender numrene til Jesper.

Punkt 7            Gymnastikformand

6-5-2023 er sidste gang der er ” Ung i Kalundborg” Lotte tager den sammen med Morten. Det har været under al kritik, og vi afventer en dialog med kommunen, hvor vi får mulighed for at give feedback på projektet. Jesper deltager i evt. møde med kommunen.

Der er lavet en aftale med Statsfængslet i Jyderup. Annemarie og Hanne skal lave gymnastik med de indsatte. Vi håber at få lidt PR ud af det og måske en mere fast aftale.

Vores IT-mand ønsker ikke at fortsætte samarbejdet med GIF, Michael Demant overtager opgaven.

Lotte spurgte om bestyrelsen kunne acceptere at gymnastikafdelingen lavede en udflugt til deres børnehold. Det var der opbakning til i bestyrelsen.

Punkt 8            Bestyrelsesmedlem Lasse

                          Lasse havde ikke noget.

Punkt 9            Bestyrelsesmedlem Tina

                          Tina havde ikke noget.

Punkt 10          Aktivitetsudvalgsformand

                          Michael havde ikke noget.

Punkt 11          Næste bestyrelsesmøde

                          Næste bestyrelsesmøde er     21-08-2023 kl. 17:30

Punkt 11          Eventuelt.

                          Der var ikke noget under evt.

Luk